กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

           การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ โดยทีมงานงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และทีมงานผลิต  พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมลงพื้นที่เดินหาท่อแตกรั่ว ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อลดน้ำสูญเสีย  ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ โดยลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่วทั้งแม่ข่ายศรสะเกษ , หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย และหน่วยบริการกันทรารมย์ ตามแนวเส้นท่อ ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งพบท่อแตกรั่วหลายจุด และเข้าซ่อมซ่อมแก้ไขทันที ทั้งนี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ดำเนินการบริหารแรงดันน้ำให้เหมาะสมตามช่วงเวลา ซึ่งไม่ให้มีผลกระทบต่อการใช้น้ำแต่อย่างใด


ข่าวอื่นๆ