กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม 

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  และร่วมต้อนรับ นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านโพนดวน หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีได้ให้บริการ อาทิ แจกแผ่นพับพร้อมนำน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 


ข่าวอื่นๆ