กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมส่งความสุขและขอบคุณผู้ใช้น้ำ มอบของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงานท้องถิ่น

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมส่งความสุขและขอบคุณผู้ใช้น้ำ  มอบของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงานท้องถิ่น

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย  นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ  มอบหมายให้ นางกนกอร  รัตนนุกรม  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ และ นางจิตรวิมล  สุวรรณพงศ์  หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ร่วมส่งความสุขและขอบคุณผู้ใช้น้ำ  มอบของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงานราชทัณฑ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการใหญ่และผู้ใช้น้ำรายใหญ่  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่อไป


ข่าวอื่นๆ