กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดยนายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมช่วยงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษประจำปี  2559  เมื่อวันที่  3  มกราคม  2559  ณ  บริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการร่วมช่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ