กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประชุมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ประชุมสนทนายามเช้า  ครั้งที่  3

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ประชุมสนทนายามเช้า  ครั้งที่  3/2559  เนื่องด้วย กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดประชุมสนทนายามเช้า  ครั้งที่  3/2559 ในวันที่  6  มกราคม  2559  เวลา  07.30 น.  ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ ชั้น 2  โดยได้ปรึกษาหารือในเรื่องผลการดำเนินงาน,  WSP,  การปฏิบัติงานในสำนักงาน  เป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเสริมความสามัคคีในองค์กร อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ