กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มเทศบาลตำบลรัตนบุรี

กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มเทศบาลตำบลรัตนบุรี

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๙  จัดโดยเทศบาลตำบลรัตนบุรี กปภ.สาขารัตนบุรีได้แจกขนมและน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับเด็ก ๆ สร้างความสนุกสนาน ประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานต่อไป


ข่าวอื่นๆ