กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุม WSP ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุม WSP ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

            การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ โดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค  และนางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดาการ ได้จัดประชุม WSP ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งมอบนโยบาย ตามที่ รองผู้ว่าการปฏิบัติการ ๓ และ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ ได้ให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาต่างในสังกัด ดำเนินการโครงการ WSP อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกสาขาได้ ISO ทุกแห่ง ทั้งนี้ได้แจ้งหัวข้อเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการตรวจประเมิน ให้ทีมงานรับทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป


ข่าวอื่นๆ