กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ โดยทีมงานงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และทีมงานผลิต  พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมลงพื้นที่เดินหาท่อแตกรั่ว ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อลดน้ำสูญเสีย  ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ โดยลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่วทั้ง หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย และหน่วยบริการกันทรารมย์ ตามแนวเส้นท่อ ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งพบท่อแตกรั่วหลายจุด และเข้าซ่อมซ่อมแก้ไขทันที ทั้งนี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ดำเนินการบริหารแรงดันน้ำให้เหมาะสมตามช่วงเวลาการใช้น้ำ และทีมงานทั้งสองได้ลงพื้นที่บ้านหนองแคน อำเภออุทุมพรพิสัย ตรวจสอบบริเวณที่มีแรงดันน้ำไหลอ่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป


ข่าวอื่นๆ