กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการขุขันธ์

กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการขุขันธ์

          เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่หน่วยบริการขุขันธ์ มีการบริการออกรับเงินค่าน้ำนอกสถานที่ ซ่อมท่อแตกท่อรั่วภายในฟรีโดยไม่คิดค่าแรง สอบถามผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับการบริการน้ำประปาในหน่วยบริการอำเภอขุขันธ์  เพื่อนำข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคไปปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประหยัดการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง รับแจ้งท่อแตกท่อรั่ว รับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวสามารถสร้างความพึงพอใจในการบริการในครั้งนี้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ