กปภ.สาขาศรีสะเกษตรวจสอบคุณภาพน้ำ เตรียมรับมือคุณภาพน้ำดิบที่เปลี่ยนแปลง

กปภ.สาขาศรีสะเกษตรวจสอบคุณภาพน้ำ เตรียมรับมือคุณภาพน้ำดิบที่เปลี่ยนแปลง

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ โดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายชาญ ขาวพรม หัวหน้างานผลิต และทีมงานผลิต ที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการห้วยทับทัน ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำและจัดทำจาร์เทส พร้อมปรับอัตราการจ่ายสารเคมี ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจาก กรค.กปภ.ข.8 เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมจำนวนสารส้ม ต่อหน่วยน้ำ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายสารเคมีต่อหน่วยน้ำ ณ ห้องควบคุมคุณภาพน้ำประจำหน่วยบริการห้วยทับทัน ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหน่วยบริการห้วยทับทันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความสะอาดอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ