กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมการเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนในพื้นที่แม่ข่ายสังขะ

กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมการเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนในพื้นที่แม่ข่ายสังขะ
       

 เมือวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐น. - ๒๔.๐๐ น. ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสังขะ (ในโซน  DMA  3 - 4) ซึ่งเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับน้ำสูญเสีย เพื่อเป็นการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ดังกล่าวตลอดจนเป็นการรักษาทรัพยากรน้ำดิบที่มีน้อยลงทุกวันให้มีน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้บริการผู้ใช้น้ำให้เพียงพอแก่ความต้องการในฤดูแล้งปี ๒๕๕๙ นี้ด้วย จากการดำเนินการดังกล่าวสามารถพบจุดท่อแตกรั่วที่อยู่ใต้พื้นปูน และพื้นที่อื่น ๆ ได้หลายจุดซึ่งคาดว่าหลังจากทำการซ่อมท่อจุดที่เดินสำรวจพบเสร็จหมดแล้วปริมาณน้ำสูญเสียคงลดลงในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีกับองค์กร กปภ. และผู้ใช้น้ำต่อไป


ข่าวอื่นๆ