กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 4

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 4

           ในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2559  ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ชั้น 2  เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ  รวมถึงได้พูดคุยเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)  การเตรียมการเรื่องภัยแล้ง ในการให้บริการประชาชนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ