กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

           เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดย นางสาวธิติมา วาพันสุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ณ วัดบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการการประปา พร้อมนำน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ