กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5

          เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2559  เวลา  07.30 น.  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  โดย  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ และ นางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อม หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมรับทราบผลการประกวดประปาดีเด่น ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้รางวัล พัฒนาการ กลุ่มที่ 3 ในการนี้ได้มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จากการประกวดเพื่อใช้ในกิจการของการประปาต่อไป ทั้งนี้พูดคุยถึงปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป


ข่าวอื่นๆ