กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วตรวจสถานการณ์ภัยแล้งเตรียมแก้ปัญหาและรับมือ

กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วตรวจสถานการณ์ภัยแล้งเตรียมแก้ปัญหาและรับมือ    

      กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกับ นายณรงค์  รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอรัตนบุรี และคณะได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วตรวจสถานการณ์ภัยแล้ง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี เพื่อเตรียมแก้ปัญหาและรับมือหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ใช้น้ำต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการร่วมมือร่วมใจกันประหยัดน้ำเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตต่อไป


ข่าวอื่นๆ