กปภ.สาขารัตนบุรีให้ความรู้โครงการฝึกอบรมการบริหารกิจการประปาแก่ คณะกรรมการตำบลหนองบัว

กปภ.สาขารัตนบุรีให้ความรู้โครงการฝึกอบรมการบริหารกิจการประปาแก่ คณะกรรมการตำบลหนองบัว

          กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยนายประยุทธ อุดมศรี นายช่างเครื่องกล 6 รักษาการหัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก งานบำรุงรักษา กองระบบผลิตฯ กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อบรรยายให้ผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการบริหารกิจการประปาให้แก่ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตตำบลหนองบัว เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์


ข่าวอื่นๆ