กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม จัดพิธีปล่อยขบวน รถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมกิจกรรม จัดพิธีปล่อยขบวน รถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

            กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมกิจกรรม จัดพิธีปล่อยขบวนคาราวาน  รถสูบส่งน้ำระยะไกล  รถผลิตน้ำดื่มและรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ  โดยการบูรณาการของหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  ภายใต้ชื่อว่า "จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมใจ  ช่วยภัยแล้ง"  หลังราษฎรในพื้นที่เริ่มไม่มีน้ำกินน้ำใช้รวมถึงสภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559  ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  อันเป็นการประสานความร่วมมือในการให้บริการประชาชนต่อไป


ข่าวอื่นๆ