กปภ.สาขาศรีสะเกษติดตั้งอุปกรณ์เติมเพื่อทันต่อความต้องการผู้ใช้น้ำ

กปภ.สาขาศรีสะเกษติดตั้งอุปกรณ์เติมเพื่อทันต่อความต้องการผู้ใช้น้ำ

           การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ มอบหมายให้นายชาญ ขาวพรม หัวหน้างานผลิตและทีมงาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำบริเวณโรงสูบน้ำรางเลื่อนแม่น้ำมูล เพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำเพิ่มนั้นสามารถแก้ปัญหาไปได้ในเบื้องต้นซึ่งในการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้นได้วางแผนเพื่อดำเนินการโดยจะเร่งแก้ไขให้ทันความต้องการของผู้ใช้น้ำและความพึงพอใจสูงสุดต่อไป


ข่าวอื่นๆ