กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2559

กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2559

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ณ วัดอุทุมพรบ้านน้ำเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริการประชาชนในเชิงรุก โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ระดับอำเภอออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐและข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีได้ให้บริการ อาทิ แจกแผ่นพับพร้อมนำน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ข่าวอื่นๆ