กปภ.สาขารัตนบุรีออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) อำเภอสนม

กปภ.สาขารัตนบุรีออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) อำเภอสนม

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  โดยให้บริการประชาชนออกเยี่ยมและบริการลูกค้าซ่อมท่อแตกท่อรั่ว ให้คำแนะนำและความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กปภ.กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ