ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ

นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผช.กปภ.ข.8 ได้รับมอบหมายจาก นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 ให้เดินทางตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ รวมถึงด้านภาพลักษณ์ขององค์กรที่ ผช.กปภ.ข.8 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงจาก ผอ.กปภ.ข.8 ด้วย ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการออกตรวจเยี่ยมสถานที่ให้บริการประชาชนของ กปภ. เพื่อมอบนโยบายด้านการพัฒนาการบริการนำไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของ กปภ. สาขาในสังกัดต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8


ข่าวอื่นๆ