ผอ.กรค.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และคณะได้เดินทาง เข้าตรวจโรงกรองน้ำและคุณภาพน้ำที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี และได้ให้ข้อแนะนำด้านต่าง ๆ ของกายภาพน้ำดิบ กับหัวหน้างานผลิตและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตน้ำในโรงกรองน้ำของ กปภ.สาขัตนบุรี เพื่อพัฒนาการผลิตน้ำและรักษามาตรฐานด้านการผลิตน้ำประปาของ กปภ. ให้มีคุณภาต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8


ข่าวอื่นๆ