กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อมอบให้เกษตรกรผู้ยากจน

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมโครงการไถ่ชีวิตโค  กระบือ เพื่อมอบให้เกษตรกรผู้ยากจน

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดได้เป็นตัวแทน กปภ.เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือเพื่อมอบให้เกษตรกรผู้ยากจน ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสังขะ ซึ่งโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือมอบให้เกษตรกรผู้ยากจนในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมถวายโค จำนวน ๖ ตัว และถวายกระบือ จำนวน ๖ ตัว โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในครั้งนี้


ข่าวอื่นๆ