กปภ.สาขาศรีสะเกษ ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำ รักษาคุณภาพการผลิต

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำ รักษาคุณภาพการผลิต

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดยนายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้ทีมงานผลิต ได้ทำการล้างถังตกตะกอนที่โรงกรองน้ำขนาด  1,000  ลบ.ม./ชม.  สถานที่แม่ข่ายหนองแสง  เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นแผนการดำเนินงานของ WSP ให้ความสำคัญและทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป


ข่าวอื่นๆ