กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ช่วงวิกฤตภัยแล้งเพื่อช่วยลดน้ำต้นทุน

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ช่วงวิกฤตภัยแล้งเพื่อช่วยลดน้ำต้นทุน

          นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ มอบหมายให้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี นำโดย  นางสาวธิติมา วาพันสุ  ผู้จัดการ ร่วมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ งานน้ำสูญเสีย กรจ. กปภ.ข.๘ ได้ร่วมลงพื้นที่เดินหาท่อแตกรั่ว ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อลดน้ำสูญเสีย  ในพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ โดยจัดแผน การตามความจำเป็นเร่งด่วนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย  ณ กปภ.สาขารัตนบุรี วันที่ ๓-๕ พ.ค. ๒๕๕๙  ซึ่งพบท่อแตกรั่วหลายจุด และเข้าซ่อมซ่อมแก้ไขทันที ทั้งนี้ กปภ.สาขารัตนบุรี ได้ดำเนินการบริหารแรงดันน้ำให้เหมาะสมตามช่วงเวลาการใช้น้ำ  พร้อมตรวจสอบบริเวณที่มีแรงดันน้ำไหลอ่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งการปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในช่วงวิกฤตภัยแล้งนี้เพื่อช่วยลดน้ำต้นทุนให้มีการใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดแผนดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วนที่มีการดำเนินการในทุก กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ อย่างต่อเนื่อง


ข่าวอื่นๆ