กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำร่วมกับจัดกิจกรรมตามโครงการเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำร่วมกับจัดกิจกรรมตามโครงการเติมใจให้กัน

   เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ , หัวหน้างานอำนวยการ , หัวหน้างานบริการ และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กันในครั้งเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์จะชำระติดตั้งประปารายใหม่ เนื่องจากหมู่บ้านห่างจากแม่ข่ายสาขาศรีสะเกษ ถึง 30 กิโลเมตร  ที่การประปาส่วนภูมิภาคได้ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จากบ้านก้านเหลือง-หนองจินดา ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แล้วเสร็จ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่า ผู้มีความประสงค์จะชำระค่าติดตั้งประปาใหม่   ว่าทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้จัดทีมงานออกบริการรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ขอใช้น้ำ ในการนี้มีผู้ประสงค์ชำระค่าติดตั้ง จำนวน 142 ราย และได้อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือน ให้รับทราบเบื้องต้น ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ จะดำเนินการติดตั้งให้ผู้มาชำระค่าเงินติดตั้ง ภายใน 3 วันทำการ   เพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" และค่านิยม "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน


ข่าวอื่นๆ