กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ ๖

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ ๖

          กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุ ประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ ๖ ( ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ) ทาง สวท.อุบล เอฟเอ็ม ความถี่ 98.5 เมกกะเฮิร์ต ทุกวันอังคาร เวลา 09.10-10.00 น. โดยในสัปดาห์นี้ นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ มอบหมายให้ นายคมสันต์  บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมในรายการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภารกิจของ กปภ. และความรู้เรื่องน้ำประปากับประชาชน และประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจคนไทยประหยัดน้ำ พร้อมตอบข้อซักถามพี่น้องประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามตลอดทั้งรายการ อีกทั้งมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกด้วย ทั้งนี้ เป็นการสื่อสารให้ความรู้พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะคำติชมจากประชาชนผ่านทางรายการดังกล่าว


ข่าวอื่นๆ