กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

      กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร  นำโดย  นายสังวาลย์  มงคลมะไฟ  ผู้จัดการ พร้อมด้วย  หัวหน้างานพนักงาน  และลูกจ้างในสังกัด  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙  จำนวน  ๒๐  ต้น  ในวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ณ  บริเวณสำนักงาน  และบ้านพักพนักงาน  กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร เป็นการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งยังแสดงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ