กปภ.สาขาศรีสะเกษ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

กปภ.สาขาศรีสะเกษ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

    กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ ,หัวหน้างาน และพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จำนวน ๓๐ คน  จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บริเวณพื้นที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต้นไม้ที่ได้นำมาปลูกในวันต้นไม้ประจำปีนี้  ได้แก่ ต้นขยูง ต้นมะค่า ต้นประดู่ ต้นสัก  ต้นสะเดา ต้นขี้เหล็ก จำนวน ๒๐๐ ต้น ซึ่งจะนำไปปลูกตามหน่วยบริการในสังกัด ต่าง ๆ ด้วย เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์พื่นที่บริเวณการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างความสามัคคี  กระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงาน เกิดความรักต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ มากยิ่งขึ้นไป


ข่าวอื่นๆ