กปภ.ข.8 มอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพ แห่งที่ 11 ให้กับโรงกรองน้ำบัวเชด กปภ.สาขาสังขะ

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 กล่าวว่า ตามที่ กปภ.ข.8 ได้มีการจัดทำโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี (Clean Water Good Plant ) ขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานโรงกรองน้ำของ กปภ.สาขาในสังกัด และเป็นการกระตุ้นการทำงานในด้านการผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาในสังกัด ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบโรงกรองน้ำของ กปภ.สาขา เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตามมาตรฐานของ กปภ. นั้น ล่าสุด กปภ.ข.8 ได้ดำเนินการมอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพ ตามมาตรฐานในโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี หรือ (Clean Water Good Plant) ให้กับโรงกรองน้ำบัวเชด ของ กปภ.สาขาสังขะ ซึ่งปัจจุบันเป็นแห่งที่ 11 ของ กปภ.ข.8 โดยได้ดำเนินการมอบ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศรับรอง พร้อมด้วย นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผช.กปภ.ข.8 และนายพงศกร ปุญญวัศพล ผอ.กรค.8 เข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายสุรพล ชัยสนาม ผจก.กปภ.สาขาสังขะ รับมอบใบประกาศรับรองในครั้งนี้ อนึ่งในการมอบใบประกาศรับรองดังกล่าว ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในสังกัด กปภ. สาขาสังขะ ได้อย่างดียิ่ง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ