กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

           กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จำนวน ๑๕ คน  จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บริเวณพื้นที่หน่วยบริการท่าตูม  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต้นไม้ที่ได้นำมาปลูกในวันต้นไม้ประจำปีนี้  ได้แก่  ต้นมะค่าโมง  ต้นสะเดา  ต้นคูณ  ต้นประดู่จำนวน ๑๐๐ ต้น  เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์พื่นที่บริเวณหน่วยบริการท่าตูม  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างความสามัคคี  กระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงาน เกิดความรักต้นไม้และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มากยิ่งขึ้นไป


ข่าวอื่นๆ