กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ

กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ

           เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ต้นไม้ที่ปลูกเป็นต้นมะม่วงที่เป็นต้นไม้ที่ให้ทั้งร่มเงาสร้างความเขียวให้แผ่นดินแล้วยังเป็นต้นไม้ที่ออกผลที่สามารถรับประทานได้ จำนวนที่ปลูกทั้งหมด ๕๐ ต้น การดำเนินกิจกรรมดังกล่วงยังทำให้พนักงานในสังกัดได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง"
                                                                 


ข่าวอื่นๆ