กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 6

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 6

           กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 6/2559 ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ ชั้น 2  นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  นางกนกอร  รัตนนุกรม  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงาน  โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร  ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ร่วมกัน


ข่าวอื่นๆ