ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

     นายสฤษฏ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว สระหนองกา และกุดน้ำเขียว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของ กปภ.สาขารัตนบุรี โดยมี นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบนโยบาย ซึ่งได้เน้นย้ำให้ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาและผลิตน้ำให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งยังเน้นย้ำในเรื่องของการบริการประชาชนด้านอื่นๆ ที่ต้องมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนต่อไป


ข่าวอื่นๆ