กปภ.สาขาศรีสะเกษ กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มิถุนายน 2559

กปภ.สาขาศรีสะเกษ กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มิถุนายน 2559
     

           กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day   ในวันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน  2559  เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างมีความสามัคคีภายในองค์กรผ่านกิจกรรมร่วมกัน  เป็นกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  ทำให้สำนักงานสะอาด  น่าอยู่  น่าทำงานและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าที่มาติดต่องาน


ข่าวอื่นๆ