กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า เดือนมิถุนายน 2559

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า เดือนมิถุนายน  2559

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าในวันพฤหัสบดีที่  23  มิถุนายน  2559 ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นางกนกอร  รัตนนุกรม  ผู้ช่วยผู้จัดการ  กปภ.สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน  ในการนี้  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน  เนื้อหาประกอบด้วยแจ้งผลประกอบการดำเนินงาน,  การรับโอนหน่วยบริการบึงบูรพ์,  การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย, การมาปฏิบัติงาน,  แผนการออกโครงการเติมใจให้กันและการบริหารจัดการภายในองค์กร


ข่าวอื่นๆ