กปภ.สาขาศรีสะเกษต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศดูงานระบบผลิตน้ำประปา

กปภ.สาขาศรีสะเกษต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศดูงานระบบผลิตน้ำประปา

    การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดยนายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต นายชาญ ขาวพรม และพนักงาน ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงกรองน้ำบ้านหนองแสง เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตว่ากว่าเป็นน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐาน ได้น้ำประปาที่ใสสะอาดพร้อมส่งจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำตามบ้านนั้น มีขั้นตอนอย่างไร และให้นักเรียนทราบถึงคุณค่าของน้ำ รู้รักษ์ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ให้การต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้ กับคณะครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก   กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้มอบน้ำดื่ม กปภ. และของที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อขององค์กร


ข่าวอื่นๆ