กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม  ๒๕๕๙ การประปาสว่นภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ได้มอบหมายให้พนักงานที่ประจำหน่วยบริการกาบเชิง คือ นายสุกล  ฮึกเหิม ช่างไฟฟ้า ชั้น ๕ และนายประสิทธิ์  ใจหาญ พนักงานผลิตน้ำ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยตาเกาว์ซึงเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาที่หน่วยบริการกาบเชิง ร่วมกับชมรมต้นกล้ากาบเชิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)กาบเชิง โดยมี ผบ.ร้อย.มทบ.ที่ 25 ค่ายวีรวัฒนโยธิน จ. สุรินทร์ เป็นประธานในการปล่อยพันธ์ปลาในครั้งนี้ พันธ์ปลานวลจันทร์  ๕๐,๐๐๐ ตัวพันธ์ปลายี่สกเทส  ๕๐,๐๐๐ ตัว การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการร่วม SCR ของพนักงาน กปภ. ในสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดี"


ข่าวอื่นๆ