กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับอำเภอสังขะ

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับอำเภอสังขะ
 

          เมื่อไม่นานมานี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้ท่านนายอำเภอสังขะ  นายวิโรจน์  อักษรดี จำนวน ๒๔๐ ขวด เพื่อให้บริการหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตรภาวนา ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึงอำเภอสังขะได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นที่ วัดโพธาราม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ การสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นการร่วมถวายพิธีดังกล่าวของ กปภ.อีกทางหนึ่งด้วย"


ข่าวอื่นๆ