กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม

     กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ ร่วมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ โดยผู้จัดการได้มอบนโยบาย ๕ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ได้แก่ การกระจายพื้นที่จ่ายน้ำ, ปริมาณน้ำดิบสำรอง, การบริหารความเสี่ยง, ลดน้ำสูญเสีย, การบริหารจัดการด้วยกึ๋น และชี้แจงผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ การปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขร่วมกัน และการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ คือนายพิษณุพงษ์ พวงอก ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ๕


ข่าวอื่นๆ