กปภ.สาขาสังขะร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กปภ.สาขาสังขะร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

          เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและ พนักงานในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมอำเภอสังขะ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆในอำเภอสังขะ  ในการนี้ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา บริเวณรอบสระพักน้ำดิบหนองขวาวซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาสังขะด้วย การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร กปภ.ได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ