กปภ.สาขาศรีสะเกษ เยี่ยมส่วนราชการในพื้นที่ สานสัมพันธ์ที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยหัวหน้างานอำนวยการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผจ.กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.8 ได้เดินทางเข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่เป็นส่วนราชการในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ อาทิ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการทำงานของแต่ละองค์กร รวมถึงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กปภ. ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี และขอบคุณที่หน่วยงานดังกล่าวที่ได้ให้ความไว้วางใจเป็นลูกค้าผู้ใช้น้ำของ กปภ. มาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษได้นำของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ของ กปภ. ไปมอบให้กับหน่วยงานดังกล่าวด้วย / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ