กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีสะเกษ ครั้งที่ 1

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ครั้งที่ 1

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดยนายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะทำงาน  ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา  บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด  จัดประชุมและรับฟังการชี้แจงโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ครั้งที่ 1  ในวันพุธที่  24  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00 - 12.00 น.  ณ  ห้องสัมมนาโรงแรมศรีลำดวน  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  นำโดย  นายสฤษฎ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  นางกนกอร  รัตนนุกรม  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  นางเตือนใจ  พลตื้อ  หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  พร้อมด้วยพนักงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ที่จะดำเนินการในอนาคต

 

 


ข่าวอื่นๆ