กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2559

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2559

           เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดยนางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2559  โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนบุรี ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงาน และเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ