กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ออกโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้ออกโครงการเติมใจให้กัน  ครั้งที่ 4

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้ออกโครงการเติมใจให้กัน  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่  18 - 19  สิงหาคม  2559   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์  อำเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษ   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำรายเดิมเป็นผู้ใช้น้ำ กปภ.  โดยกิจกรรมในครั้งนี้  กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับระบบประปา  เกี่ยวกับการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่    อัตราค่าน้ำประปา  รับฟังปัญหา  ข้อเสนอแนะ  และได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำรายเดิมที่มาชำระเงินประกันการใช้น้ำเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำ กปภ.  เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ  และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร  


ข่าวอื่นๆ