กปภ.สาขาศรีสะเกษ บริการผู้ใช้น้ำแบบถึงใจ ถูกใจ เติมใจให้ผู้ใช้น้ำถึงบ้าน

เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2553 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดยว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการผู้ใช้น้ำตามโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2553 ที่ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย หน่วยบริการห้วยทับทัน และในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของแม่ข่ายของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เพื่อเป็นการบริการลูกค้าแบบถึงใจ และถูกใจ โดย กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดทีมงานออกไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าฟรี การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากผู้ใช้น้ำถึงบ้าน การให้คำปรึกษาระบบประปาภายในบ้าน การตอบข้อซักถามต่างๆที่ผู้ใช้น้ำสนใจ การประชาสัมพันธ์ตามมาตรการต่างๆของ กปภ.ข.8 การประชาสัมพันธ์นโยบายการชำระค่าน้ำประปาประจำเดือนที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.8 นำร่องการเก็บค่าน้ำประจำเดือนเป็นเดือนต่อเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้น้ำเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8


ข่าวอื่นๆ