กปภ.สาขารัตนบุรี จัดโครงการเติมใจให้กัน

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดโครงการเติมใจให้กัน

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) ณ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยได้ออกเยี่ยมและให้บริการประชาชน ซ่อมท่อแตกท่อรั่ว ให้คำแนะนำและความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน พร้อมรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กปภ.กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ