กปภ.สาขารัตนบุรี ออกให้บริการผู้ใช้น้ำตามนโยบาย HOME CARE

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี ได้ออกให้บริการซ่อมวาล์วเปิดปิดปั้มน้ำไฟฟ้า ของระบบสูบส่งน้ำของศาลจังหวัดสุรินทร์ ประจำอำเภอรัตนบุรี เนื่องจากปั้มน้ำชำรุดไม่สามารถเปิดปิดได้ตามปกติทำให้มีน้ำไหลตลอดเวลา รวมถึงศาลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอรัตนบุรี ขาดช่างผู้มีประสบการณ์และความชำนาญ จึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายัง กปภ.สาขารัตนบุรี ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้บริการประชาชนแบบ HOME CARE ดูแลผู้ใช้น้ำ สนองนโยบาย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 3) / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ