กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9

 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9

           กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยนายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ ร่วมกับ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2559  ในวันศุกร์ที่  19  กันยายน  2559  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  กปภ.สาขาศรีสะเกษ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สอบถามปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละสายงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกัน  และเตรียมความพร้อมประกวดประปาดีเด่น  ด้านพัฒนาการเป็นเลิศ  รวมทั้งได้จัดกิจกรรม  ที่นี่...องค์กรโปร่งใส ของ กปภ.  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชน


ข่าวอื่นๆ