กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานรวมถึงการทำงานเป็นทีม และยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร พร้อมกันนี้ ได้เลือกดาวเด่นประจำไตรมาส คือ นายสำนวน พิศเพ็ง ตำแหน่งนายช่างโยธา ๕ สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ